Vietnam

Welcome to Cal State LA
 

Chương trình Đào tạo Anh ngữ (ELP) tại Cal State LA cung cấp các khóa học cấp tốc với chi phí phải chăng được thiết kế để mang lại thành công cho sinh viên khi theo học tại các hệ thống trường đại học hoặc cao đẳng Mỹ.

CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN ĐẶC BIỆT

 
YÊU CẦU NHẬP HỌC
(University Admission Requirements)
 

 YÊU CẦU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHÓA 2018

YÊU CẦU TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ KHÓA 2018

____________________________________________________________

              SỐ ĐIỆN THOẠI: +1 323-343-4840